Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

4050 f264 300
Reposted fromkniepuder kniepuder viaSmerfMaruda SmerfMaruda
xsylwiawiktoriaa
xsylwiawiktoriaa
5513 80e5 300

shibabear:

GOOD MORNING STARSHINE THE SUN SAYS HELLO

Reposted fromsolidsender solidsender viaikari ikari
xsylwiawiktoriaa
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Reposted fromprzeblyski przeblyski viakonwalia konwalia
xsylwiawiktoriaa
1863 bc0a 300

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viakonwalia konwalia
xsylwiawiktoriaa
4117 ff08 300
Reposted fromxalchemic xalchemic viakonwalia konwalia
xsylwiawiktoriaa
3150 6d21 300
Reposted frombitterteeth bitterteeth viairmelin irmelin
4168 757e 300
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
xsylwiawiktoriaa
6035 b352 300
xsylwiawiktoriaa

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
xsylwiawiktoriaa
3543 c689 300
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
xsylwiawiktoriaa
xsylwiawiktoriaa
9922 2e57 300
Reposted fromnamelessberry namelessberry viairmelin irmelin
xsylwiawiktoriaa
5425 8e26 300
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viairmelin irmelin
xsylwiawiktoriaa
Reposted frompl pl viairmelin irmelin
xsylwiawiktoriaa
6752 aabe 300
Reposted frombluephoenix bluephoenix viairmelin irmelin
xsylwiawiktoriaa
0142 0267 300
Reposted fromdestiel-is-canon destiel-is-canon viairmelin irmelin
xsylwiawiktoriaa
Reposted fromposzum poszum viabrzask brzask
xsylwiawiktoriaa
4300 90ef 300
Reposted fromdusix dusix vialikeknives likeknives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl