Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

xsylwiawiktoriaa
xsylwiawiktoriaa
Znalazłbym Cię wszędzie.
— z filmu o Coco Chanel.
Reposted frombitemyneck bitemyneck viamyzone myzone
xsylwiawiktoriaa
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viaatramentovva atramentovva
xsylwiawiktoriaa
O pani, 
Tak bardzo ci do twarzy w tej sukience
Nie pozwól by za szybko spadła na bruk
Twój dotyk koi mnie
Kiedy rozpadam się
Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo
I znów
— Grzegorz Hyzy - O Pani!
xsylwiawiktoriaa
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
xsylwiawiktoriaa
 Ja po prostu nie mam jakiejś takiej warstwy ochronnej i wszystko mnie dotyka bezpośrednio i bardzo boli właściwie.
— 7/05/2014r
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianezavisan nezavisan
xsylwiawiktoriaa
5826 c8fb 300
Reposted fromscorpix scorpix viacytaty cytaty
xsylwiawiktoriaa
1967 798e 300
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
xsylwiawiktoriaa
2821 7aa8 300
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viairmelin irmelin
xsylwiawiktoriaa
3261 1415 300
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialoveistrue loveistrue
xsylwiawiktoriaa
6461 2076 300
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialoveistrue loveistrue
xsylwiawiktoriaa
2847 add6 300
Reposted fromGIFer GIFer viaikari ikari
xsylwiawiktoriaa

June 30 2015

4050 f264 300
Reposted fromkniepuder kniepuder viaSmerfMaruda SmerfMaruda
xsylwiawiktoriaa
xsylwiawiktoriaa
5513 80e5 300

shibabear:

GOOD MORNING STARSHINE THE SUN SAYS HELLO

Reposted fromsolidsender solidsender viaikari ikari
xsylwiawiktoriaa
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Reposted fromprzeblyski przeblyski viakonwalia konwalia
xsylwiawiktoriaa
1863 bc0a 300

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viakonwalia konwalia
xsylwiawiktoriaa
4117 ff08 300
Reposted fromxalchemic xalchemic viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl