Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

xsylwiawiktoriaa
xsylwiawiktoriaa
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym
— W. Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
xsylwiawiktoriaa
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaCarlota Carlota
7670 3477 300
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
xsylwiawiktoriaa
“what’s a flower crown, how am i supposed to wear it?
i look like jesus!”
xsylwiawiktoriaa
Człowieka gubi słabość.
— Hłasko
xsylwiawiktoriaa
9195 3dda 300
no.
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
xsylwiawiktoriaa
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
xsylwiawiktoriaa
4168 757e 300
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
xsylwiawiktoriaa
5252 d257 300
Reposted fromikari ikari viatisiphone tisiphone
xsylwiawiktoriaa
2755 de4e 300
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
xsylwiawiktoriaa

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaaggape aggape
xsylwiawiktoriaa
3107 8450 300
Reposted fromdarek darek viatouchthesky touchthesky

June 28 2015

xsylwiawiktoriaa
5556 d203 300
Coben "Zachowaj spokoj" 10
xsylwiawiktoriaa
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaesperer esperer
xsylwiawiktoriaa
Czego Ci brak?
Wszystkiego. Rozmów z Nią, jej opowieści o tym, jak minął dzień. Brak mi Jej chropawego 
ciemnego głosu, Jej śmiechu, listów, które do mnie pisała i które pisałem do Niej. Brak mi Jej oczu i zapachu włosów i smaku Jej oddechu. Brak mi kurwa wszystkiego. Brak mi poczucia Jej istnienia, bo lepiej się czułem, wiedząc, że Ona istnieje, że ktoś taki jak Ona istnieje. Przede wszystkim brak mi chyba tego, że wiedziałem, że znowu Ją zobaczę. Zawsze myślałem, że znowu Ją zobaczę.
— James Frey - Mój przyjaciel Leonard
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaesperer esperer
xsylwiawiktoriaa
xsylwiawiktoriaa
5447 ffc0 300
Reposted fromxalchemic xalchemic viaesperer esperer
xsylwiawiktoriaa
6001 9d2c 300
Reposted fromrol rol viaaneth aneth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl